เขียนจีนให้เป็นไทย
  • ฿420.00
  • ฿349.00

เขียนจีนให้เป็นไทย ตัวตน "ไทย-จีน" ที่เพิ่งสร้างกับการเมือง/การทูตวิชาการในสังคมศาสตร์สงครามเย็น หนังสือเล่มนี้พยายามเสนอทั้งข้อมูลและแนวทางใหม่ในการศึกษาคนจีนในประเทศไทย ประวัติศาสตร์ไทย และความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกา-ไทย-จีน ผ่านการพินิจพิจารณาการสร้างองค์ความรู้อันเป็นผลมาจากการผสานระหว่างพลวัตภายในสังคมไทยกับแรงปะทะข้ามพรมแดน จึงเป็นหนังสือที่โดดเด่นโดยเฉพาะยุคสงครามเย็น

Write a review

Please login or register to review

Tags: เขียนจีนให้เป็นไทย

line