ประวัติศาสตร์สำเหนียก
  • ฿250.00
  • ฿199.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : สำนักพิมพ์มติชน
  • Author : ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์
  • ISBN : 9789740216223
  • Language : thai
  • Number of Pages : 338
  • File Size : 4.86 MB

ประวัติศาสตร์สำเหนียก "ตื่นรู้" ประวัติศาสตร์-อำนาจรัฐ และบุคลาธิษฐานวิพากษ์ ผู้เขียน ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ ช่วงที่รัฐมีอำนาจส่วนกลางเข้มแข็ง หรือต้องการจะสร้างความเข้มแข็งและเสถียรภาพ การผูกขาด "การเล่าและเขียนประวัติศาสตร์" เป็นกลไกสำคัญอย่างหนึ่งเพื่อเสริมสร้างอำนาจความชอบธรรมให้มั่นคง ในช่วงหลังมานี้การเขียนประวัติศาสตร์เพื่อวิพากษ์ และชี้ให้เห็นปัญหาดังกล่าวมีมากขึ้น ประวัติศาสตร์ไทยในมือนักประวัติศาสตร์ยุคหลัง จึงมิใช่การอวดโอ่มหาอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ไพศาลอันอุดมสมบูรณ์อีกต่อไป ในยุคปัจจุบันที่มีการค้นคว้าแนวคิดทางประวัติศาสตร์อันหลากหลาย เราควรที่จะเริ่ม "สำเหนียก" หรือ "ตื่นรู้" ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ให้มากขึ้น การสำเหนียกประวัติศาสตร์ในเล่มนี้ มีทั้งด้านประวัติศาสตร์นิพนธ์ ประวัติศาสตร์อาเซียนในแบบเรียน รวมไปถึงการวิพากษ์บุคลาธิฐาน ที่เกิดขึ้นน้อยมาก อันถือได้ว่าเป็นการเปิดหู เปิดตา เปิดปาก ให้กับการรับรู้ประวัติศาสตร์อีกด้านในสังคมไทย สารบัญ ภาคแรก ประวัติศาสตร์นิพนธ์ 1 ไทย-ลานนา ล้านนา-ไทย : ประวัติศาสตร์นิพนธ์สถาปัตยกรรมล้านนา (พุทธศตวรรษที่ 25 - พ.ศ.2549) 2 พงศาวดารอาเซียน ในแบบเรียนประวัติศาสตร์มัธยมไทย 3 การเมืองในวันแม่ ประวัติศาสตร์วันสำคัญ จากช่วงทศวรรษ 2480 4 กาลเทศะในวันเด็กแห่งชาติและความเป็นเด็ก ในพลเมืองไทยยุคพัฒนา ภาคสอง บุคลาธิษฐานวิพากษ์ 1 ศิลปาณานิคม ในนามของ ศิลป์ พีระศรี ว่าด้วยอำนาจนำวงการศิลปะไทย 2 อ่านทัศนะก้าวหน้าในยุคสมัยแห่งความล้าหลัง ผ่าน ส.ธรรมยศ - บทสรุป

Write a review

Please login or register to review
Related Products
ประวัติศาสตร์นอกตำรา Ebook

฿250.00 ฿179.00

ผัวเดียวเมียเดียว อาณานิคมครอบครัวในสยาม Ebook

฿290.00 ฿249.00

ประวัติศาสตร์สำเหนียก Ebook

฿250.00 ฿199.00

Tags: ประวัติศาสตร์, รวมเรื่อง, ประวัติ, วิจารณ์, Ebook, matichon, bookcaze, สำนักพิมพ์มติชน

line