ธุรกิจสร้างสุข The Business for Happiness : Japanese Style
  • ฿200.00
  • ฿179.00

ธุรกิจสร้างสุข The Business for Happiness : Japanese Style สำรวจและเรียนรู้เคล็ดลับการดำเนินธุรกิจขององค์กรประเทศญี่ปุ่น ที่ทำให้ได้ผลลัพธ์เป็น "ความสำเร็จของธุรกิจ" และ "คนทำงานมีความสุข" โดยยึด 4 ปัจจัยแห่งความสุข ผู้เขียน พิชชารัศมิ์ Marumura สำรวจและเรียนรู้เคล็ดลับการดำเนินธุรกิจขององค์กรประเทศญี่ปุ่น ที่ทำให้ได้ผลลัพธ์เป็น "ความสำเร็จของธุรกิจ" และ "คนทำงานมีความสุข" โดยยึด 4 ปัจจัยแห่งความสุข ได้แก่ 1. การตระหนักรู้และการพัฒนา 2. ความสัมพันธ์ที่ดีและความรู้สึกขอบคุณ 3. การมองโลกแง่ดี 4. ความเป็นตัวของตัวเอง ผู้เขียนนำเสนอองค์กรญี่ปุ่นทั้ง 16 แห่ง ซึ่งเป็นองค์กรที่ดีที่แสดงให้เห็นการดำเนินชีวิตด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบตัว การมองโลกในแง่ดีมีจิตใจเข้มแข็งที่จะฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ สารบัญ 1. การตระหนักรู้และการพัฒนา - แอปเปิ้ลมหัศจรรย์ของอากิโนริ คิมุระ ที่ใช้เวลาปลูกมากกว่า 10 ปี - ประธานบริษัทเยลโล่ แอท (Yellow Hat) ผู้นำการขัดห้องน้ำมาขัดเกลาจิตใจ ฯลฯ 2. ความสัมพันธ์ที่ดีและความรู้สึกขอบคุณ - อินะฟู้ด อินดัสทรี (Ina Food Industry) บริษัทที่มีจุดมุ่งหมายให้พนักงานมีความสุข มากกว่าการแสวงหาผลกำไร - คาโตะ ซังเงียว (Kato Sangyo) บริษัทที่พนักงานกว่าครึ่งอายุมากกว่า 60 ปี ฯลฯ 3. การมองโลกในแง่ดี - ยางิซาวะ โชเต็น (Yagisawa Shoten) บริษัทซีอิ๊ว 200 ปี กลับมาอีกครั้งหลังจากสูญสิ้นทุกสิ่ง - โคจิ ไอซ์ (Kochi Ice) ไอศกรีมซอร์เบทอันดับหนึ่งที่ผลิตจากวัตถุดิบโคจิสู่ตลาดโลก ฯลฯ 4. ความเป็นตัวของตัวเอง - ไอเอสเอฟเน็ต (ISFnet) บริษัทไอทีที่มุ่งมั่นจ้างงานคนด้อยโอกาส - ทากาโกยะ (Tamagoya) ร้านข้าวกล่องที่ดำเนินกิจการโดยเด็กเกเรที่เรียนไม่จบมัธยม ฯลฯ

Write a review

Please login or register to review
Related Products
สุโก้ย Marketing ทำไมใครๆ ก็ติดใจญี่ปุ่น Ebook

฿220.00 ฿149.00

ธุรกิจพอดีคำ Ebook

฿195.00 ฿149.00

เมื่อหัวว่าง จึงสร้างสรรค์ Ebook

฿200.00 ฿179.00

Tags: การพัฒนาตนเอง, ความสุข, การบริหาร, ธุรกิจกลยุทธ์, การบริหารธุรกิจ, Ebook, matichon, bookcaze, สำนักพิมพ์มติชน

line