ข้าแต่ศาลที่เคารพ
  • ฿180.00
  • ฿119.00

ข้าแต่ศาลที่เคารพ รวบบทความของอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาและกรรมการ ปปช. ว่าด้วย \"การเมืองและระบวนการยุติธรรม\" ภายใต้อิทธิพลของ \"ตุลาการภิวัตน์\" ผู้เขียน สมลักษณ์ จัดกระบวนพล ท่ามกลางวังวนของความขัดแย้งจากสองขั้วอำนาจ ต่อให้เกมบนหมากกระดานการเมืองจะรุนแรงสักแค่ไหน \"กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม\" ก็ยังเป็นกลไกในการระงับความขัดแย้งมิให้บานปลาย หนังสือ \"ข้าแต่ศาลที่เคารพ\" เล่มนี้ ได้รวบรวมบทความของ \"สมลักษณ์ จัดกระบวนพล\" อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาและกรรมการ ปปช. ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางกฎหมายในยุค \"ตุลาการภิวัตน์\" เริ่มจากช่วงเวลาก่อนจะเกิดปรากฏการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองไทย ซึ่งแบ่งแยกเป็นสองขั้วอย่างชัดเจน กระทั่งระบบการเมืองแบบปกติไม่สามารถแก้ปัญหาได้ บุคคลจำนวนหนึ่งจึงผลักดันให้เกิดการปรากฏการณ์ตุลาการภิวัฒน์ขึ้น เพียงเพราะหวังจะให้สถานการณ์บ้านเมืองเป็นไปในทางคลี่คลาย แต่สุดท้าย ความขัดแย้งทางการเมืองก็ยังอยู่ ซ้ำยังมีเหตุรัฐประหารซึ่งฉีกทุกกฏการเมืองอีกด้วย ด้วยเหตุและผลเดียวกันของผู้ขียน จึงได้ชี้แจงถึงข้อกฎหมายที่ประชาชนควรให้ความสนใจ ด้วยการออกมาให้สัมภาษณ์ในช่วงที่เกิดกระแสการเมือง อีกทั้งเขียนบทความลงในหนังสือพิมพ์มติชน เพื่อยืนยันให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมาย เช่นเดียวกับยืนยันว่ากระบวนการยุติธรรมก็ควรยึดหลักตามเจตนารมย์ของกฎหมายอย่างถูกต้องและเป็นธรรมด้วย เนื่องจากสิ่งนี้เท่านั้นที่จะทำให้ความขัดแย้งได้รับการคลี่คลาย บ้านเมืองจึงเดินหน้าต่อไปได้ สารบัญ - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับกระบวนการยุติธรรม - คำสอนของอาจารย์สัญญา แด่ผู้พิพากษาตุลาการทั้งหลาย - ประชามติกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย - ศาลทหารกับประชาชนชาวไทยภายใต้ พ.ร.บ.กฎอัยการศึก - ไม่ควรสงสัยว่าผู้ใดอยู่เบื้องหลัง 14 นักศึกษา - อย่างไรจึงถือว่าเป็นการ \"ชุมนุมโดยสงบ\" ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 63 - เหตุที่รัฐธรรมนูญ มาตรา 274 เป็น \"หมัน\" - กระทำตามคำสั้งผู้บังคับบัญชามีความผิดด้วยหรือ? - การใช้อำนาจของเจ้าพนักงานซึ่งไม่ขัดกับประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 กับเหตุการชุมนุมภายในประเทศ - ข้อกล่าวหา \"หมิ่นสถาบันหรือหมิ่นเบื้องสูง\" (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112) ฯลฯ การเมือง, การปกครองไทย, กฎหมายไทย, รวมบทความ, Ebook, matichon, bookcaze, สำนักพิมพ์มติชน

Write a review

Please login or register to review

Tags: -

line