ธรรมะนอกธรรมาสน์
  • ฿119.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : สำนักพิมพ์มติชน
  • Author : ศ. กิตติคุณ ดร. เสฐียรพงษ์ วรรณปก
  • ISBN : 5522300015898
  • Language : thai
  • Number of Pages : 230
  • File Size : 5.94 MB

ธรรมะนอกธรรมาสน์ ดับความป่วยไข้จากไฟกิเลส ด้วยธรรมโอสถจากพระไตรปิฎก ผู้เขียน ศ. กิตติคุณ ดร. เสฐียรพงษ์ วรรณปก \"พระไตรปิฎก\" เป็น \"ขุมคลัง\" แห่ง \"ความรู้\" เป็น \"มหานิธิแห่งปัญญา\" แต่การจะเข้าถึงขุมคลังและมหานิธินั้นไม่ใช่ง่ายนัก ในหนังสือเล่มนี้ \"เสฐียรพงษ์ วรรณปก\" ราชบัณฑิต ได้ใช้ความสามารถของท่าน เปิดเผยให้เราเห็นและชี้แจงให้เราเข้าใจในทรัพย์อันมหาศาลนั้น เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างรอบรู้อย่างมีปัญญา และอย่างชอบธรรมสำหรับทุกคนในสังคม สารบัญ - ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร...ทางตันและทางพันทุกข์ - พาลสิกสูตร...อย่าหลงกลืนเบ็ดมาร - สันตุฏฐสูตร...พระงามที่จน คนงามที่มี - สกุณัคฆีสูตร...หากินผิดถิ่น ย่อมพินาศ - ทารุขันธสูตร...ขอนไม้ลอยน้ำ - อินทกสูตร...พัฒนาการแห่งชีวิต - สูจิมุขีสูตร...ผู้มีศีลบริสุทธิ์กินแบบไหน - ฆฏสูตร...คนดีคนเก่งมักถ่อมตัว - ปิณโฑลยสูตร...คนดุจดุ้นฟืนเปื้อนคูถ - อาสีวิสสูตร...อสรพิษร้าย 5 ตัว ...ฯลฯ... 9789740205371, ธรรมะประยุกต์, ธรรมะ, ธรรมะกับชีวิตประจำวัน, Ebook, matichon, bookcaze, สำนักพิมพ์มติชน

Write a review

Please login or register to review

Tags: -

line