ซิกมันด์ ฟรอยด์ ประวัติชีวิตการงานและฟรอยด์บำบัด
  • ฿125.00
  • ฿89.00

บอกเล่าตำนานบุคคลสำคัญทางวิชาแพทย์ที่ยังคงติดตรึงหัวใจผู้ยังรักและเฝ้าศึกษาเรื่องราวของจิตใจ และพฤติกรรมมนุษย์ตราบจนทุกวันนี้... \"ซิกมันด์ ฟรอยด์\" ...ยอดอัจฉริยะเจ้าของทฤษฎีจิตวิเคราะห์ที่สามารถเข้าใจถึงก้นบึ้งหัวใจและพฤติกรรมเชื่อมโยงงานของมนุษย์กว่าทฤษฎีหรือองค์ความรู้ที่มีคุณค่าจะปรากฏ ฟรอยด์ต้องฟันฝ่าอุปสรรคชีวิตมากมายทั้งความอดทนต่อความทุกข์ ความโดดเดี่ยว และแม้แต่การไร้ซึ่งมิตรภาพที่แลกมาด้วยความสำเร็จในหน้าที่การงาน สารบัญ 1. วัยเด็ก วัยเรียน 2. วัยหนุ่ม 3. วัยทำงาน แต่งงาน-วัยแสวงหา 4. กำเนิดจิตวิเคราะห์และชมรมวันพุธ 5. สมาคมจิตวิเคราะห์แห่งเวียนนนา สภาจิตวิเคราะห์นานาชาติ 6. แตกแยกกับแอดเลอร์-จุง และบินสแวงเกอร์ 7. สงครามโลกครั้งที่ 1 และทุกข์โศกสาหัส 8. ความงอกงามแห่งการงาน 9. สงครามโลกครั้งที่ 2 สมาคมจิตวิเคราะห์ถูงเพ่งเล็ง และลาก่อนเวียนนา ไปตายที่ลอนดอน

Write a review

Please login or register to review

Tags: -

line