ธรรมวิจยะ พระอาจารย์ชา สุภัทโท
  • ฿220.00
  • ฿179.00

รวบรวมหลักธรรมคำบรรยายของท่านในโอกาสต่างๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นหนทางสู่ความสุข ในเล่มได้จัดเรียงเนื้อหาอย่างเป็นระเบียบ เพื่อให้ง่ายแก่การศึกษาปฏิบัติ อันจะทำให้เกิดสติ มีปัญญาในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต ทำให้รู้จักการดำเนินชีวิตอยู่บนความไม่ประมาท มีคุณธรรมประจำใจ สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขโดยแท้จริง สารบัญ - บิณฑบาตเอาคน ไม่เอาอาหาร - เมื่อ \"ไก่ป่า\" เห็นธรรม - ภิกขุ ภิกขาจร - เงาะสะท้อน \"วัตถุ\" กับ \"จิต\" - ความเผ็ด ความเค็ม - โยงยาวถึง \"พุทธทาสภิกขุ\" - เหตุการณ์ เมื่อ พ.ศ.2513 - จาก \"สวนโมกข์\" ถึง \"หนองป่าพง\" - บิณฑบาตกลางป่าเขา - สะอาด สว่าง สงบ ฯลฯ พระอาจารย์ชา, สุภัทโทพระชา , สุภัทโท, ธรรมเทศนา, หลักคำสอน, พุทธศาสนา, Ebook, matichon, bookcaze, สำนักพิมพ์มติชน

Write a review

Please login or register to review

Tags: -

line