จากใต้สู่อีสาน ผลึกแห่งชีวิต พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ \"เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน\" พ.1
  • ฿100.00
  • ฿95.00

จากใต้สู่อีสาน ผลึกแห่งชีวิต พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ \"เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน\" พ.1 ”ถ้าใครเป็นทหารแล้วไม่มีเลือดเนื้อความเป็นทหาร ขออย่าได้เป็นดีกว่า” ทหารอาชีพคือ ทหารที่เลือดเนื้อจิตวิญญาณแห่งความเป็นทหารมีอยู่ในตนครบถ้วนสมบูรณ์ กล่าวคือ รักและเชิดชูสถาบันทหาร เทิดทูน และจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ดำรงความซื่อสัตย์และสุจริตต่อตน ต่อครอบครัว ต่อสถาบัน และต่อชาติบ้านเมืองอย่างมั่นคง เป็นทหารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยแท้ ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองและนักการเมือง ภูมิใจในเกียรติศักดิ์ของทหาร และความเป็นทหาร รักและดำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีของทหารและสถาบันทหารด้วยชีวิต รู้และเข้าใจว่า “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน”...พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี...

Write a review

Please login or register to review

Tags: -

line