อยุธยาที่ไม่คุ้นเคย
  • ฿195.00
  • ฿149.00

อยุธยาที่ไม่คุ้นเคย ซากอิฐปูน ที่ยังไม่รู้จัก กับความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ผู้เขียน ปวัตร์ นวะมะรัตน มีโบราณสถานมากมายในอยุธยา ที่เราคงรู้จักกันดี ไม่ว่าจะเป็นวัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดไชยวัฒนาราม วัดมหาธาตุ เป็นต้น แต่ก็ยังมีอีกหลายแห่งที่เราคงไม่รู้จักกันเท่าไร แต่ทว่ามีความสำคัญในทางประวัติศาสตร์ ผู้เขียนจึงได้รวบรวมโบราณสถานภายในพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๕๙ แห่ง มาจัดรวมไว้เป็นหมวดหมู่ อย่างน่าสนใจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรอยุธยา และควรค่าแก่การศึกษายิ่ง สารบัญ - พระตำหนักสวนกระต่าย - ท้องสนามหน้าจรรดิ - หอพระมณเฑียรธรรม พระคลังสุพรัตและพระคลังพิเศษ - ศาลาสารบัญชีและประตูดิน - ศาลาลูกขุน - ประตูมงคลสุนทร - ประตูมหาโภคราช - ท้ายจระนำพระมหาวิหาร วัดพระศรีสรรเพชญ์ - วัดระฆังหรือวัดวรโพธิ์ - ตะแลงแกง ฯลฯ ประวัติศาสตร์ไทย, โบราณสถาน, ประวัติศาสตร์, พระนครศรีอยุธยา, Ebook, matichon, bookcaze, สำนักพิมพ์มติชน

Write a review

Please login or register to review

Tags: -

line