ประชาธิปไตย คนไทยไม่เท่ากัน
  • ฿140.00
  • ฿89.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : สำนักพิมพ์มติชน
  • Author : อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์
  • ISBN : 978-974-02-1260-7
  • Language : thai
  • Number of Pages : 170
  • File Size : 4.60 MB

อธิบายความขัดแย้งและการต่อสู้ทางการเมืองที่จะช่วยให้เข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้ง เพื่อดำรงตนหรือกำหนดจุดยืนทางประชาธิปไตยได้ชัดเจนและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ตลอดจนช่วยให้เห็นลู่ทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติวิธี

Write a review

Please login or register to review
Related Products
ประชาธิปไตยที่ไม่ตั้งมั่น Ebook

฿290.00 ฿249.00

Tags: -

line