วิถีไทยในเงาอาเซียน
  • ฿119.00

เปิดประตูความคิดสู่อาเซียน ผ่านมุมมองคมคายแสดง “จุดต่าง” และ “จุดร่วม” ในเส้นทางเขตอาเซียนปี 2558 ” เจาะลึกเรื่องราวและสภาพปัญหาของประเทศเพื่อนบ้าน และวิเคราะห์เรื่องราวปัญหาในไทย

Write a review

Please login or register to review
Related Products
หรรษาอาเซียน Ebook

฿119.00

Tags: -

line