นายใน
  • ฿199.00

เมื่อราชสำนักฝ่ายใน ไม่ต้องการสตรี จึงไม่มี “นางใน” แล้วใครแทน?
 หนังสือเล่มนี้ปรับปรุงใหม่จากวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยเรื่อง “นายใน”
โดยวิเคราะห์พระราชกรณียกิจ พระราชนิยม พระบรมราชวินิจฉัยเกี่ยวกับ “ความเป็นชาย” ชองรัชกาลที่ 6 รวมถึงบทบาทของ” นายใน” ในพระราชสำนักสมัยรัชกาลที่ 6

Write a review

Please login or register to review

Tags: -

line