เราล้อมไว้หมดแล้ว
  • ฿125.00
  • ฿89.00

รวมเรื่องสั้นรางวัลชมเชยจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี 2554 เป็นรวมเรื่องสั้นเชิงสัญลักษณ์ที่ฉายให้เห็นภาพสะท้อนของสังคมไทยได้อย่างหมดเปลือกและชัดเจนที่สุดเล่มหนึ่ง ประกอบไปด้วยเรื่องสั้น ๑๐ เรื่อง ซึ่งเรื่องสั้นทั้งหมดเหล่านี้ได้กล่าวถึงความรุนแรงทางการเมือง ความขัดแย้งของปัจเจกชนที่นำไปสู่เรื่องเศร้า จนถึงเรื่องเล็กๆ ระหว่างเพื่อนบ้านที่อาจบานปลายไปสู่ประเด็นใหญ่

Write a review

Please login or register to review

Tags: -

line