เราต่างเป็นคนแปลกหน้าของกันและกัน
  • ฿155.00
  • ฿119.00

เปิดเผยความใคร่และตัณหาสารพันทั้งจากคนต่างถิ่นและ คนในท้องถิ่นอีกทั้งสะท้อนความแปลกต่างของคนที่ไม่เหมือนคนอื่นๆ จนถูกสังคมตั้งคำถามก่อนจะนำไปสู่การพิพากษาเนื่องจากเนื้อหาชีวิตของชาวอันดามัน หาใช่ความเปลี่ยนแปลงอย่างอนิจจัง

Write a review

Please login or register to review

Tags: -

line