รัสเซียใหม่ เสือซ่อนเล็บ
  • ฿210.00
  • ฿149.00

รัสเซียใหม่ เสือซ่อนเล็บ บทวิเคราะห์เจาะลึก ย้อนรอยกว่าร้อยปี ตั้งแต่ยุคสร้างชาติสู่การปฏิวัติสังคมนิยม จนกระทั้งสหภาพโซเวียตล่มสลาย และการฟื้นฟูประเทศสู่ก้าวย่างแห่งมหาอำนาจโลก ผู้เขียน อนุช อาภาภิรม บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ \"รัสเซีย\" อย่างรอบด้าน เชื่อมโยงความรู้ทั้งเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ นโยบายทางการเมือง สภาพสังคมความเป็นอยู่ของคนในสังคม และการวิเคราะห์จากนักคิดหลายท่านหลายแหล่งที่มา โดยนักเขียนระดับ \"ครูบา\" จากคอลัมน์ \"วิกฤตศตวรรษที่ 21\" ในนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ \"อนุช อาภาภิรม\" เป็นบทวิเคราะห์และบทความอันเกี่ยวเนื่องกับรัสเซีย รวมถึงยุโรปตะวันออก และประเทศรอบนอกที่มีความสัมพันธ์กัน ทั้งยังหยิบยกประวัติศาสตร์โลกในแง่มุมอื่นๆ มาประกอบการอธิบายเพิ่มเติม ทำให้ผู้อ่านได้ร่วมวิพากษ์และวาดภาพอนาคตรัสเซียไปด้วย สารบัญ - บทเกริ่น : สังเขปประวัติศาสตร์รัสเซีย - กอร์บาชอฟกับเปเรสตรอยกา - จากรายงานลับ...ถึงความล้มเหลวของเปเรสตรอยกา - คำทำนายการล่มสลายสหโซเวียตของฝ่ายค้าน - เยลต์ซินและกระบวนล่มสลายของสหภาพโซเวียต - วิกฤตน้ำมันกับการล่มสลายของสหภาพโซเวียต - การล่มสลายของสหภาพโซเวียตเป็นอย่างไร - รัฐหลังสหภาพโซเวียต - ยุโรปตะวันออกหลังสหภาพโซเวียต - การแตกสลายของยูโกสลาเวียและสงครามโคโซโว ฯลฯ คำนิยม \"รัสเซียใหม่ เสือซ่อนเล็บ\" เป็นหนังสือที่อ่านได้ทั้งนักศึกษาที่ศึกษาเรื่องรัสเซียและประชาชนทั่วไปที่สนใจเรื่องราวปัจจุบันของประเทศมหาอำนาจผู้ยิ่งใหญ่ของค่ายคอมมิวนิสต์มาก่อน ในบรรดาประเทศในยุโรปด้วยกัน การเดินทางทางอากาศระหว่างประเทศไทยไปประเทศรัสเซียก็กินเวลาสั้นกว่าเดินทางไปประเทศยุโรปอื่นๆ ไทยกับรัสเซียก็เริ่มคบค้าสมาคมถึงขนาดมีความสัมพันธ์ทางการฑูตกันมากว่า 100 ปีแล้ว อาจมีการหยุดชะงักงันกันไปบ้าง แต่ก็ได้กลับมาสถาปนาความสัมพันธ์กันใหม่ แม้ในขณะที่รัสเซียเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ และไทยเป็นประเทศต่อต้านคอมมิวนิสต์ก็ตาม -- นรนิติ เศรษฐบุตร -- รัสเซีย-มหาอำนาจ, ทางเศรษฐกิจ, วิชาการ, Ebook, matichon, bookcaze, สำนักพิมพ์มติชน

Write a review

Please login or register to review

Tags: -

line