บริโภค/โพสต์โมเดิร์น
  • ฿135.00
  • ฿119.00

บริโภค/โพสต์โมเดิร์น ว่าด้วยกระแสบริโภค/โพสต์โมเดิร์นของสังคมยุคปัจจุบัน ที่เข้าครอบงำจนวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงไปในมุมมองของอาจารย์นิธิ เอียวศรีวงศ์ ผู้เขียน นิธิ เอียวศรีวงศ์ นำเสนอแง่มุม ความคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ ในแนวโพสต์โมเดิร์น ในเรื่องของการบริโภคที่พบเห็นกันได้ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นปัจเจกในวัฒนธรรมบริโภค นิยาม รวมถึงสินค้าประเภทต่างๆ ตลอดจนแฟชั่น และนักศึกษาโพสต์โมเดิร์น สารบัญ - 1 ปัจเจกในวัฒนธรรมบริโภค - 2 อัตตาที่ต้องนิยาม - 3 ความเป็นตัวของตัวเอง - 4 คนรุ่นใหม่ - 5 สุขอย่างไม่ปกติ - 6 ชีวปกติ - 7 จิตแพทย์ - 8 สืบสานสายเดี่ยวสู่สะดือ - 9 คนและสินค้าที่ไร้ราก - 10 สงครามพิซซ่าในตลาดพริโภคนิยม ฯลฯ

Write a review

Please login or register to review

Tags: บริโภค, โพสต์โมเดิร์น, บริโภค, โพสต์โมเดิร์น, Ebook, matichon, bookcaze, สำนักพิมพ์มติชน

line