บุญเหลือเมื่อได้เกิดแผ่นดินนั้น
  • ฿180.00
  • ฿149.00

บุญเหลือเมื่อได้เกิดแผ่นดินนั้น หนังสื่อเล่มนี้เป็นเพียงความพยายามอันน้อยนิดของคนไทยคนหนึ่ง ที่มีบุญกุศลล้อเหลือบันดาลให้ได้ใช้ชีวิตตั้งแต่แรกเกิดมาจนอยู่ได้หกสิบปี ด้วยความร่มเย็นเป็นสุข ในแผ่นดินของ "รัชกาลที่ 9" ผู้เขียน ธงทอง จันทรางศุ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2559 พสกนิกรทั่วราชอาณาจักรสยาม ต่างเศร้าโศกทั้งแผ่นดิน เมื่อทราบข่าวจากแถลงการณ์สำนักพระราชวังว่า "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" พระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประชาเสด็จสวรรคต นับแต่วันนั้นมาเราได้เห็นภาพความเกื้อกูลของคนไทยด้วยกันที่ท้องสนามหลวง รวมทั้งหน่วยงานจากภาครัฐเอกชนต่างจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อถวายความอาลัยแด่พระองค์ท่านในรูปแบบต่าง ๆ และเผยแพร่พระราชประวัติ พร้อมพระราชกรณียกิจในพระองค์ ล้วนแต่เกิดจากความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ หนังสือ "บุญเหลือเมื่อได้เกิดแผ่นดินนั้น" เล่มนี้ เป็นผลงานของ "ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ" ซึ่งได้รวบรวมบทความที่ผู้เขียนได้เขียนถึงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระราชจริยาวัตร และพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ต่อพสกนิกร ในชื่อชุดบทความว่า "ขวัญของชาติ" ซึ่งพิมพ์อยู่ในนิตยสารสู่อนาคต ระหว่างเดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2530 ถึง กรกฎาคม พุทธศักราช 2531 เป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ในแผ่นดินรัชกาลที่ 9 ซึ่งผู้เขียนได้ตรวจทานในตัวสะกดให้ถูกต้อง ในส่วนเนื้อหานั้นผู้เขียนไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรทั้งสิ้น เพราะต้องการรักษาไว้เป็นประวัติศาสตร์ ที่บันทึกไว้ว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองแผ่นดินไทยโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงชนชาวสยาม อย่างแท้จริง สารบัญ - สยาม-สวิส - สถานีวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต - ธรรมราชา - พัฒนาชนบท - สุขก็เพราะไพร่ฟ้า สมบูรณ์ - "เสด็จขบวนชลมารคเร้า เริงขวัญ พสกเอย" - ราชประชานุเคราะห์ - พระพุทธนวราชบพิตร - เมืองไทยจำลอง - จอมทัพ จอมไทย ฯลฯ

Write a review

Please login or register to review

Tags: ประวัติศาสตร์ไทย, รัชกาลที่ 9, Ebook, matichon, bookcaze, สำนักพิมพ์มติชน

line