ผีสางคางแดง
  • ฿150.00
  • ฿119.00

ผีสางคางแดง ตำนานผีอันเก่าเเก่ ความเชื่อเรื่องเทพ-เทวดา บุญ-บาป นรก-สวรรค์ เป็นเพียงเรื่องเล่าสนุก เรื่องเเต่งให้คติธรรม หรือเรื่องจริงที่ทุกคนต้องเผชิญ ผู้เขียน เสฐียรพงษ์ วรรณปก เรื่องภูตผีปีศาจหรือโลกหลังความตาย ยังเป็นเรื่องที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยเหตุผล จนบางคนกล่าวว่าเป็นเรื่องงมงายไร้สาระ แต่ในอีกมิติหนึ่งกลับเป็นอุบายสำคัญที่เชื่อมความสัมพันธ์ของผู้คนให้อยู่ร่วมกันอย่างราบรื่นด้วยศีลธรรมที่สอดแทรกอยู่ในศรัทธา ก่อรูปเป็นวัฒนธรรมและประเพณีที่หลอมรวมความสามัคคีในชุมชนไว้ด้วยกัน \"ผีสางคางแดง\" ได้รวบรวมเรื่องผีๆ จากตำนานท้องถิ่นไทย และเรื่องราวในสมัยพุทธกาล โดยแสดงบทบาทของผีที่มีอิทธิพลต่อคนและชุมชนอย่างไรบ้าง รวมถึงเรื่องของเทวดา ท้าวจตุโลกบาล และพ่วงด้วยเรื่องกฎแห่งกรรมและการระลึกชาติ เนื้อหาในเล่ม จึงให้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลิน ถ่ายทอดเนื้อหาโดย \"อาจารย์เสฐียรพงษ์\" วรรณปก นักวิชาการคนสำคัญด้านพุทธศาสนา... สารบัญ - ผี-เปรต (หนึ่ง) - ผี-เปรต (สอง) - \"เปรตทุสะนะโส\" - ดินเเดนที่เปรตชุกชุม - เมื่อผมเล่นผีถ้วยเเก้ว - เปรตหน้าหมู - คนดี \"ผี\" ยังเกรง - เปรตจัดหัวจัดตีน - เทพรักษา - ผีบ้าจี้ - ฯลฯ

Write a review

Please login or register to review
Related Products
อยากชวนเธอไปอำผี Ebook

฿200.00 ฿149.00

Tags: -

line