ว่าด้วยการเมืองของประวัติศาสตร์และความทรงจำ
  • ฿92.00
  • ฿59.00

รวมบทความของ อาจารย์นิธิ เอียวศรีวงศ์ วิเคราะห์ถึงการเมืองของประวัติศาสตร์ พยายามชี้ให้เห็นความยอกย้อนของเงื่อนไขบริบทแวดล้อมของการเขียน การใช้ และการรับรู้ประวัติศาสตร์ การเมืองของประวัติศาสตร์และความทรงจำ "ชาติ" ของเราเป็นนามธรรมจับต้องไม่ได้ มีแต่ความสูงสุดที่ทุกคนต้องพลีชีพ เพื่อรักษาเอาไว้ ความรักชาติ แสดงออกได้ด้วยวิธีเดียวคือ เอาเลือดทาแผ่นดิน การรักและหวงแหนความมั่นคงปลอดภัยของลูกเมียและพรรคพวกต่อสู้ ด้วยวิธีการต่าง ๆ นอกจากเอาเลือดทาแผ่นดิน เพื่อทำให้ลูกเมียและสมัครพรรคพวกได้รับความมั่งคงปลอดภัยในชีวิต ไม่ถือว่าเป็นความรักชาติ สารบัญ - คำนำเสนอ - เรื่องจริงอิงนิยาย - หวัดประวัติศาสตร์ - ประวัติสาสตร์เดือนตุลา - บางระจัน - นิยายที่ชื่อประวัติศาสตร์ - มิตรภาพบนความจริง - ระหว่างวัรบุรุษและสามัญชน - หน้าว่างในประวัติศาสตร์ - แอกประวัติศาสตร์ - ด้วยอิงเดี้ยง - ประวัติศาสตร์บนถุงกล้วยแขก - ประวัติศาสตร์ที่ถูกจองจำ - พม่า : ศัตรูที่ไม่มีตัวตน - ศึกแย่งชิงความทรงจำ

Write a review

Please login or register to review

Tags: ebook, matichon, bookcaze

line