กลางฝูงแพะหลังหัก
  • ฿150.00
  • ฿119.00

กลางฝูงแพะหลังหัก สบตาชีวิตในเรื่องสั้นหลังผืนผ้าฮิญาบ ผู้เขียน อุมมีสาลาม อุมาร เรื่องสั้นของอุมมีสาลาม เป็นเรื่องเชิงสัจนิยมฉายชัด ทว่าบอกเล่าด้วยน้ำเสียงมุสลิมผู้หญิงและจากพื้นที่ประหนึ่งสบตากับดวงตาหลังผื้นผ้าฮิญาบ -- บินหลา สันกาลาคีรี -- นี่คือรวมเรื่องสั้นที่เต็มไปด้วยคุณค่าในการสร้างสรรค์อันใหม่สด แปลกต่าง แต่ก็เต็มไปด้วยความงดงามแห่งใจที่สมบูรณ์และมีชีวิตชีวายิ่งนัก -- สกุล บุณยทัต -- ประวัติศาสตร์ของความเป็นไทยไม่เคยให้คำอธิบายต่อเรื่องราวที่มองจากมุมมอง \"คนชายขอบของคนชายขอบ\" ตัวละครหญิงมุสลิมในเรื่องชุดนี้ทั้งชื่นชมและหื่นไห้ ทั้งสมใจและสิ้นหวัง ทั้งเปี่ยมพลังและโรยแรง -- พิเชฐ แสงทอง -- สะท้อนด้านลึกของปรากฏการณ์ในชีวิต เนื้อหาร้อยเรียงกลมกลืนเป็นเอกภาพ ทำให้ผู้อ่านเกิดความเข้าอกเข้าใจในวัฒนธรรมของพี่น้องมุสลิม มองเห็นระเบียบวิธีคิดและวิถีชีวิตด้วย นอกจากนั้นผู้อ่านจะได้สัมผัสพื้นฐานแห่งพลังศรัทธาซึ่งจะนำไปสู่ความสุขที่แท้จริง -- Young Thai Artist Award 2012 --

Write a review

Please login or register to review

Tags: -

line